Tác hại không ngờ của Covid-19, cố vấn Quốc vụ viện thừa nhận điều tồi tệ khiến quan hệ Mỹ ...

BootNews

Moderator
... Covid-19 đã làm đổ vỡ những tiếp xúc "hậu trường" - thường được cho là các kênh củng cố và đôi khi là giải cứu quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Continue reading...
 
Top