Máy cày lật xuống mương nước, đè tử vong người điều khiển

BootNews

Moderator
... xuống mương nước, ông Túy bị máy cày đè lên người. Phát hiện sự việc, người dân liền giải cứu ông Túy ra ngoài, tuy nhiên người này đã tử vong.

Continue reading...
 
Top