Italy muốn kế hoạch phục hồi hậu COVID-19 của EU “tham vọng hơn”

BootNews

Moderator
Trong khi ông hoan nghênh sự hợp tác bất ngờ giữa Pháp và Đức để xây dựng kế hoạch giải cứu trị giá 500 tỷ euro (550 tỷ USD) và gọi đây là "một ...

Continue reading...
 
Top