Đại gia ô tô bắt tay với vua cá thành lập công ty nuôi heo

BootNews

Moderator
Thực tế, việc thành lập công ty nuôi heo là kế hoạch đã được định sẵn khi Thaco tham gia giải cứu Hùng Vương trước đó. Cả hai bên đều có tham vọng ...

Continue reading...
 
Top